László Attila Hivatalos Honlapja

Sziasztok!Ha László Attila a 2011-es Csillag születik győztesének HIVATALOS oldalát kerestétek akkor jó helyen jártok! Bármi új történjék azt mi itt megosztjuk hogy ti is részesei lehessetek Attila nagy kalandjainak az életben.

 A meseíró verseny győztese:Magyari-Beck Zsófia Gratulálunk!

Attila Királyfi történeteVolt egyszer, hol nem volt, messze túl a magyar-román államhatáron, nagy Székelyföld mélyében, a kicsi, de híres Kézdivásárhely városában, volt egyszer egy nagy család. Ebbe a családba született bele tizennégy esztendővel ezelőtt egy aranyos kisfiú, aki az Attila nevet kapta a keresztségben. Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, ez a kisfiú nem akármilyen legényke volt ám! Csillagszemű volt, és csillagszeme úgy felfénylett, amikor mosolygott, hogy aki látta, annak szája édesedett, szeme fényesedett tőle! Az ám! Családja sem volt ám akármilyen! Abban a korban, amikor a gyerekeknek minden rosszat szabad volt csinálni, ennek a kisfiúnak a családja még bátran merte a gyermeket szigorúan, de szeretettel fogni, ezért a gyermek tizennégy éves korára már kész Ember lett ám! Hálás is volt szüleinek a nevelésért, mert látta, hogy sokan mások a nyomába sem érnek! Tudnivaló az is, hogy már lekvárosszájú legény kora óta dudorászott és énekelgetett, mindenki nagy örömére. Később, amikor megnőtt, már három kincset tudhatott a magáénak: a nagytemplom kántorának barátságát, aki orgonálni tanította, egy szintetizátort, amelyen gyakorta játszotta kedves melódiáit, és egy tündéri cirmosbundás macskát a kertben, aki minden nap kikérte a maga számára a símogatást Attilától.


Történt egy nap, hogy a szomszédos Magyarországban, ahol az Európai Unió

korlátozó intézkedései folytán sajnos egyre kevesebb kurta farkú malac túr, trubadúr vetélkedőt rendeztek. A mi kis legényünk erősen a fejébe vette, hogy egy élete, egy halála, ő bizony felvonul a világot jelentő deszkákon. Amikor édesanyjának a tervét szóba hozta, sírt-rítt az édesanya, mert tudta, Attila bizony igen nehéz fába vágja fejszéjét. Attilát azonban semmiképpen sem lehetett céljától eltántorítani. Vékonydongájú legény lévén, nem bírta volna el a sokbőröndnyi hamuban sült pogácsát, amit a hosszú útra édesanyja csomagolt volt neki, hogy éhen ne haljon, így édesanyja úgy döntött, hogy elkíséri nagyfiát a nagy útra. Könnyes búcsút vettek a családtól, a barátoktól, a kántortól és a cirmostól, és nyakukba vették a világot.


Mentek-mendegéltek, és egyszer csak megérkeztek Budapestre, a nagy bűnös városba. Sokkal nagyobb és piszkosabb volt, mint Atti legény azt otthonról képzelte, mert annak idején a városról csak olyan filmeket látott a távlátó gépükön, amelyekben a szép budapesti épületeken kívül nem mutattak mást. Itt a szép épületeken kívül Atti meglátta a nagyvárosi nyomort is, érzékelte az emberek közönyös tekintetét, színvonaltalan beszédét. Látott azonban mást is. Mint már említettem volt, amikor Atti ránézett volt valakire a csillagszemével, akkor minden hirtelen megváltozott: a közönyös szívekbe érzés lopózott és az emberek kinyitották szemüket és lelküket a kislegényre, aki puszta emberségével megbabonázta ezt a sarkából kifordult világot.

Attila Királyfi története

II. RészNos hát, alaposan megfogyatkoztak a hamuban sült pogácsák és a hátralevő napok, mire végre-valahára Magyarországban, annak Budapest székesfővárosában megkezdődött a nagy ünnepségsorozat, a dalnokok és táncosok felvonulása. Ott ült a bölcs és öreg Tamás király, a még mindig szép Judit királyné, ott ült a bongyor szőkehajú királykisasszony is, és…bizony, ott ült még valaki közöttük! Találjátok ki, hogy ki volt az! Hát bizony nem volt a negyedik koronás fő egyéb, mint a trollok kopasz királya, aki a bongyorhajú királykisasszony első számú kérője volt!


Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, Magyarország a mi székely legénykénk idejében a gonosz trollok uralma alatt szenvedett, akiknek nemcsak sarcot fizetett az ország, de-ha hiszitek, ha nem, és jobban jártok, ha elhiszitek-ezek a trollok naponta egy derék magyar legényt kegyetlenül fölfaltak, jaj volt árva fejének, aki elibük került! Hozzájuk képest a hétfejű sárkány csak ártatlan kisgyík volt! És miután a trollok egymás után fóízűen fölfalták a talpig legényeket, alig maradt az országban valamire való legény! Aki megmaradt, az is elbujdosott sanyarú sorsa elől! Szegény magyar lányok-asszonyok! Először csak sírtak-ríttak, idővel pedig már nem volt, ki bekösse árva fejüket, ősz hajat

fontak a párta alatt!


Megkezdődött tehát az ünnepségsorozat, és a mi kis legényünk egyik próbát a másik után állta! Varázslatos hangocskájával, csillagszemével és becsületes szavával hirtelenjében úgy megszerették a magyar meg a környező országbeli emberek, hogy sokan már azt jósolták: imhol vége vagyon a gonosz trollok uralmának, a sok köntörfalazásnak. Szépen lassan elterjedt az országban, hogy van itt egy kis legényke, ez fogja kivezetni országunkat a nagy bajból! Az emberek elnevezték Attila Királyfinak, de hívták Legkisebb Kis Királyfinak is és nagy várakozással tekintettek a döntő küzdelem elibe. Ki hitte volna mindezt a nagy hírt egy ilyen kislegényről, akinek még a bajusza sem serkent ki? Kesztyűbe dudáltatta a nagyobb legényeket, fölényesen győzte le az esélyesebbeket. Az édesanya szíve virulni kezdett. De nem csak az ő anyai szíve kezdett virulni! Virulni kezdett ám a magyar eladó lányok szíve, de bizony füllentenék, ha azt mondanám Nektek, hogy csak azoké. Örvendeztek a kicsi, még tejfölös szájú leánykák, anyák és nagyanyák, kivált, mikor Attila megénekelte őket is az öreg énekessel együtt a dalában! De örvendeztek ám a tisztaszívű magyar legények, emberek, öreg taták is! Mert úgy higgyétek el,

ahogy mondom Nektek, hogy hiába a kicsi országra kényszerített mindenkori külső divatnyomás, az emberek szívében ott él az igazi szép és jó iránti vágyakozás, éppúgy, ahogyan egy kisbaba a szép és jóságos arcokra magától

mosolyogni kezd! Hát így szorított egy emberként az ország ennek a székely kislegénynek, aki ekkora utat tett meg hazulról Budapestig!


Ámde ne siessünk a történésekben ennyire előre! A próbákon a bölcs és jóságos öreg király s a királyné mindig bátorította Attilát, éltette őket a remény, hogy a

koronát egy arra érdemes hős fejére tudják húzni, hiszen ők már belefáradtak a kormányzásba. A kicsi királykisasszonyka azonban nehezebb természetű lévén, nemcsak rózsákat dobált Atti dalai után, hanem erős szavakkal is illette olykor kis hősünk teljesítményét. De lássatok csodát: a kemény szavak nem szegték Atti harci kedvét, mert a királykisasszony azért sok jót is mondott, és tudnivaló, hogy a fiatal királyleányok sokszor állhatatlanok. Ámde a közöttük helyet foglaló kopasz troll! Na ez a troll aztán nem kímélte Attilát, csupa kígyót-békát szólt reá, egyszer meg is ríkatta a kislegényt! Elárulom Nektek, hogy igazából Attit is föl akarta falni, de a nyivánosság előtt nem tehette, így mással próbálkozott: ki akarta ejteni a dalnokversenyből!


Na erre már egyként állt fel Magyarország és a szomszéd országok összes jóravaló asszonya, embere, apraja! Mivel minden próbát népszavazás követett, amellyel a nép beleszólhatott a verseny kimenetébe, az emberek most aztán kézbe kapták a csodamasinájukat, amellyel távbeszélhettek, mert ám ez a kor nemcsak a gonoszságáról, de amúgy az előrehaladott távlátó-és távbeszélő fejlesztéseiről is híres volt, és egy emberként népszavazással Attila megkoronázása mellett döntöttek!


Nagy volt a dínom-dánom, csak a trollok rokonai meg a rosszmájúak nem örültek együtt a többiekkel, akik Attila Királyfinkat aranykoronával a fején vállukon hordozták végig a városon! Hiába próbálkoztak azonban megtörni

Attila Királyfi dicsőségét élőszóban és a távlátó csatornákon, Attila tábora akkora volt, hogy már nem tudták a történéseket megváltoztatni.


Ennyi volt, nemcsak mese volt. Aki nem hiszi, járjon utána. Azt még mindenkinek tudnia kell, hogy mindezek után, mielőtt elfoglalja a trónt, Attinak még tanulnia és vizsgáznia kell, amelyhez szívből kívánnak szerető alattvalói sok sikert! És még valami: Ezután Gyombika, Atti cicája csak válogatott finomságokat eszik majd és díszpárnán aludhat a trónja mellett!

3:)________________________________________________ Igaz Mese egy Kis Székely legényről.

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy László Család. Csaba királyfi népének földjén a Kézdi vidék vásárhelyén. Szerettek volna már jó ideje gyermeket, viszont az istenek nem voltak hozzájuk kegyesek. Hét szűk esztendőig kellett várni, míg végre gyermekáldás lett frigyük jutalma. Érdemes volt várni, mert fiú született, el is nevezték Attilának, mivel édesapját is így hívták.

Teltek múltak az évek és hamar kiderült, hogy Attikának különleges képességet adtak az istenek. Már óvodás korában oly szépen énekelt, hogy csodájára járt az egész Kézdi.  Jó hangja volt kárpótlás szüleinek a hosszú-hosszú várakozásért.

Attikából hamar Attila lett és iskolában már sok rendezvényen énekelt. Kézdi falunapjain is fellépett. Már 5 éves korában szintetizátoron játszott.

Szülei nagyon örültek Attila tehetségnek, amit édesanyjától és énekes nagyanyjától örökölt.

Gondolt egyet énekes pacsirtánk és alig 14 évesen elindult az Erdély Hangja vetélkedőn, hogy Szülővárosában mutassa meg tehetségét.  Tiszta hangjára felfigyelt a zsűri, de jaj, igaz a mondás, senki nem lehet próféta a saját hazájában így bár sikere lett, meg tudta magát mutatni a döntő kapujában elbukott. Pont Zámbó Jimi Dalával, akit az egyik példaképének tart. Ám

Nem törte le a kiesés a kis székely legényt.!

 Kiesése után egy héttel már a magyar Csillag Születikbe jelentkezik. Elindult szerencsét próbálni, világot látni.

 De ő nem hamuba sült pogácsát vitt útravalónak, mint a többi mesehős, hanem mást. Tarisznyájába a székelyek legértékesebb kincse, ízes beszéde volt. Mellé az istenek ajándéka került a hangja

Egyszer csak Székely legényünk ott találta magát a Csillag Születik meseszép színpadán. Mint ha álmodott volna Attilánk !

 Ott vannak az imádott személyek, kiket azelőtt csak tévéből láthatott.

.Ott vannak, és ezúttal őt fogják elbírálni. Őt a kis erdélyi srácot, ki elindult megnézni a világot.

Attilánkal csak a tehetsége.

 Belépésekor a műsorvezetők nevetgéléssel, a zsűri elnéző mosollyal fogadja. Nem sok jót néznek ki belőle. De Attila őrangyalai mást írtak e napra.

Belekezd hát szépen Máté dalába, Fáy Miklós ámulatára. Ördög Nóri várakozik hátha kisül belőle valami.   Műsorvezető társa el se hiszi, hogy ez a hang Attila hangja lenne. Áll Attila áll a színpadon egyszer csak belekezd, énekel nagyon. Elénekli Máté csodaszép dalát s láss csodát, az emberek szemébe könny szalad.!

Majd hangorkán, ováció és őszinte öröm. Olyan tisztán cseng a kis székely hangja, hogy ítészei is meglepődnek rajta.. Műsorszám felénél sír a közönsége mikor Attilánk  elöttük térdepelve énekli a refrént. Vége a számnak és kitör a vihar , álló taps és éljenzés ami van. Oroszlány Szonnya is meglepődik, mikor Attilánkat a közönség tombolva köszönti. Majd hosszú percek után megszól a zsűri, Attilánk hallgatja s eltűri

Még akár meg is nyerheti szól a susorgás, Szirtes Tamás meg csak bológat rá. Szerinte már megérte ha csak ennyi történt az ez évi CSISZBE . Négy igent és álló tapsot kap hősünk. Ámul Attilánk a színpadról lejövet el sem hiszi hogy ez neki így sikeredett.

  Négy IGEN és látja, édesanyja megilletődve zárja a karjába.

 Ezen az estén sztár lett  kis fiacskája..

Aztán hazatér Attilánk, hogy otthon töltődjön fel újra, ha majd ismét hívja a nagy munka.!

.Két hét szünet jön a mesében, ennyi telik el, de Attila nem tétlen

.Nézi, nézegeti a híres megosztót és el sem hiszi mi is folyik ott!

 Máté dala siker! A világ csodája, 2 nap alatt fél milló a látogatottsága. Dőlnek a kommentek, mint a záporeső.

 Attilánkat lenyűgözi a látvány, 10percenként figyeli mi is áll a táblán.

Aztán elindul megint a legényke, mert hívja a nagyváros az újabb megmérettetésre. Ismét várja a CSISZ szinpada, hogy 8 közé vigye őt rajongói hada. Elénekli ő Máté legszebb dalát, könnybe lábasztva a lányok hadát.

Csodaszép hangja szál az éjben könnyet csal a közönség szemében. Marcona Ítészek Fáyval az élen gratulálnak a kis székely legénynek. 34pont az addig legtöbb mivel bejut a 8 döntős közé. Attila azt hiszi álmodik de a valóság hamar felébreszti.

. Itt a csoda, a világ csodája Budapestre költözik Kézdi Énekes Királya. 8 között és világot látni megy, hogy rácsodálkozzon Budapestre és megismerjen olyan csodákat, amiket eddig csak a filmekben láthat.

 Édesanyja hű kísérője támasza és szeme fénye. Beköltözik hősünk egy szállodába, hogy onnét járjon a világba. Aztán jön az újabb fellépésé ezúttal a legjobb 7 a tétje.

Arany torkú Attilánk várva vár, míg felkel majd a nap s elénekelheti Demjén slágerét. Ezúttal azonban elakad a varázs, bizony szövegtévesztésbe torkollik az előadás. No de sebaj Attilánk már KIRÁLY és közönsége érte ki is áll. Szavazatokkal támogatva jut Attilánk a következő fordulóba. 

Következő fellépés már királyi is ahogy az neki jár. Rómeót énekli egy szép müzikelben, s királyfiként  adja elő. Hernádi szerint ő az új királyfi ki arra vár, hogy uralkodhasson.. Tomboló siker a jutalma Attilánknak és hatba röpíti újra közönsége, hogy királyságát tovább építse.

Székely legényként elfoglalt lett nagyon, hiába a sztárság fárasztó világ.

Már alig ír rajongóknak, szinte nem is él már, hogy helytálljon az újabb s újabb próbán.

Legjobb 5 már a tét a játszmában 2 produkció a megtanulásban.

.Befutott sztár lett a kis Kézdi királyfi, ki csak elindul szerencsét próbálni.

Aztán jön ismét a CSISZ és a csillogás és Attiláért már egy egész ország kiáll  Ő lett Erdély Énekes Királya ,  a tini lányok új bálványa. Attila énekel ismét és mer nagyot álmodni, Tabáni híres dalába belevágni. Felszabadultan adja ezt is elő, hiszen egy igazi királyfi már ő. Jutalma ismét a továbbjutás és rajongói szeretete.

Itt most abba is hagynám a mesém, mert a következőket még meg nem éltem én. Hogy mit hoz a jövő a kis székely legénynek? Hírnevet csillogást és Királyi széket.. Erdély Ország Énekes királyfiát a rajongók fogják a CSISZ nagydöntőjébe vinni, hogy ott megkapja azt a koronát, ami őt megilleti, aminek legszebb ékövei rajongó örömkönnyei lesznek.

 

Írta jóbarát 11

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 11
Heti: 6
Havi: 348
Össz.: 119 679

Látogatottság növelés
Oldal: Mesék Attiláról
László Attila Hivatalos Honlapja - © 2008 - 2024 - laszloattila.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »